• Inches
 • /web/htdocs/www.rieticentroditalia.it/home/main/wp-content/uploads/2011/03/la-cripta.3.jpg
 • 379319 bytes
 • 07-Apr-2011 02:23:09
 • 0
 • DMC-FZ30
 • Picasa
 • 20.000 s (20/1)
 • f/8.0
 • 80
 • 0220
 • 2008:06:15 18:59:40
 • 7.40 (74/10)
 • 800
 • 600
 • Array
 • JPEG compression (thumbnails only)
 • 72.00 (72/1) 0
 • 72.00 (72/1) 0
 • JFIFC !"$"$Cx"C !1"AQa2q#BRb%34CDc-!1AQa"3q$R ?sI'1sƵtkv/z,0}ǽmF&jP2lNq8-7c!Ax"u)#pW;VuRZ{j8w|P"a AָTynO0(jB2Z;v$f{3g4~4Eq؜E[-<| jwq+[+DπJRDtxb,C/q:nV>p-< #ȏQ[CyL>Դ8mb%rS&w?BHR U"|+>o./|y@vn*NԯT#:Eh^C·?z _FLsmn-c o[ 6 NnBcqKLSn |8eBHң>?7H][ g9]p]^hzHQNzƞ)#PڬrHkfcFo;Z[5yg+`jPzmSn`[լVτtZ%ArQܗ >5íol'L6 gRNz&m$N%s_;q{+cV%Eɭ+YA:x=>o5IG(Ec(i* m,[v0 Puǽ= bΟ/ wle>{]\sЌ4zS [q_Ѝ638sO 屑󡳹,jy8]֜-';PB&ho8^Tıd+CyOPFIV, M jϹb-8~ˈ-䵸5T~VrFĎ|U+ݴ]!ܨkG6rXcr2ծȽPԦA#?c9bGφ&P,O] `9~mxjܷ%dզɩZwB%_ #pWҸ{twO3nވIGJFps 2I0d!LmMW0;h$J78Xn3~ƊZ6*C Zڷ,g $$EZב*C10Im)(3$[!;^|EcZq,Ncb9m[ ctW|TM[䲻 9AVpht,S:}EtiZ1+n5&?V7 !)I,Mp\M}%dѸ#~ncg5*Q SX̃ZnI̭n`W 1- M4';FzgUU)Q͡[m3PVb팟Җ╇1WrM+N[{ fyj$KjұS>I @c f4@$mZ;=~v "֚eΤ .3އkv\[Lu>n%>XxK2h727L @aiG+#i᫫{h^>WEMks;_E@d+˟־XmE4N0Oa yc?j uٟ\I$$\ h/rnjN^/`x-u $u9<˟5[Cns5|nX AD{oՃqnwk$خG@#1ng|Қs1BQBNm~afoюXdᛈ' /Gp1,064nmLgV;#T1[9xWj$yrdQ=j2$e@hlβg#sE!3 WG\aYrE5CC--xKNH#x7v}sY 1>e|. <"}6U+Rly6mc8675+,enb]^_6qgXߵKCr#q[k|qsioqJEy(g"}jkY"@1<#ϷΟq=-3Ri6=2}W`E\Cua64,ClcakR;n"~ֻ_:h\fV8\8¨#aG QRp>OU{K[c8SsL׶Ƌi݄U(F:mV8OzhS3F#$`)N(EbXOSш\1;ngkk J:#+^!dUCgrńs5Z@LEcy;)/FXs>rqԘ-խmK)`Cqn&}ʷH,1Uv{=).J \g)xvL7w*`27 M=^Ϻ{$.$/9^mq1vpAo\%νxa9?z{ͯg6 ; 1U C~*EĒ2gZ/g
 • 5856 bytes
 • 1
 • 192
 • 800x600
 • Color
 • Baseline